Utvärdera Lisebergs verksamhet utifrån Agenda 2030

Brinner du för hållbarhetsfrågor och vill hjälpa oss att ta vårt arbete ett steg längre? Vi söker dig som studerar på masternivå och är van att arbeta självständigt, har god kommunikationsförmåga samt är nyfiken och driven! 

De 17 Globala målen framtagna genom FN är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Målen syftar till att uppnå följande övergripande målsättningar till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen.

För oss hade det varit värdefullt att utvärdera vår verksamhet utifrån de Globala målen - hur de påverkar Liseberg och hur vi kan vara med och påverka utvecklingen i rätt riktning. Att se på Liseberg utifrån de Globala målen hjälper oss förstå verksamheten i ett större sammanhang och vad som måste göras för att bidra till en hållbar utveckling. Det hjälper oss också att identifiera affärsrisker och affärsmöjligheter framåt.

Uppdraget riktar sig till dig/er som studerar på masternivå. Exempelvis masterprogram med inriktning hållbart företagande eller inriktning miljövetenskap och hållbar utveckling. Uppdraget innebär i stort uppgifterna nedan. 

Uppgift:

  • Analysera Lisebergs värdekedja och identifiera risker, möjligheter och påverkansmöjligheter.
  • Identifiera vilka mål och delmål som Liseberg har en påverkan på. Helst kvantifiera.
  • Identifiera hinder för att minska Lisebergs negativa påverkan eller öka Lisebergs positiva påverkan.
  • Föreslå åtgärder för att undanröja hinder och om möjligt identifiera nya affärsmöjligheter.

Leverans under 2020 ska inkludera: 

  • En uppsats/rapport
  • Ett kortfattat PM på svenska (en sammanfattning av uppsatsen/rapporten)
  • En muntlig presentation på plats på Liseberg

Vi kommer tyvärr inte kunna erbjuda en fast arbetsplats på vårt kontor men vi kommer kunna ha täta mötesavstämningar. Du behöver alltså inte var bosatt i Göteborg för att ta dig an uppdraget.

Vi önskar din ansökan så snart som möjligt men senast den 1 mars 2020. Notera att ansökningar gås igenom löpande och att uppdraget kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Ansök via länk nedan.  

Har du frågor? Tveka inte att kontakta Ylva Linder, Hållbarhetschef på Liseberg, e-post: ylva.linder@liseberg.se 

Vi ser fram emot din ansökan! 


Logga in och skicka intresseanmälan

Tillbaka till lediga jobb